Aydın Adnan Sezgin

Perşembe, 5 Eylül 2019

Belediyelerin su hizmetinde kullandıkları elektrikte indirim yapılması önerisine ilişkin

Faaliyeti İncele

İsmail Koncuk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Okul taşıtlarında görev yapacak rehber personel için aranan asgari eğitim ve yaş şartlarının yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin

Faaliyeti İncele

İsmail Koncuk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Doğal gaz fiyatında indirim yapılması önerisine ilişkin

Faaliyeti İncele

İsmail Koncuk

Perşembe, 5 Eylül 2019

THK ile ilgili raporlara ve Kurum'un denetimine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Elektrik dağıtım şirketlerine satılan elektrik birim fiyatına yapılan indirimin faturalara yansımamasının nedenine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

SGK'nın bütçesiyle ilgili bazı bilgilere ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Son beş yılda yapılan sosyal yardımlara, yardım kapsamından çıkarılan kalemlere ve Bakanlığın kırtasiye ve ısınma yardımı planlamalarına ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Yasin Öztürk

Perşembe, 5 Eylül 2019

Son on yılda Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışı yapılan veya kiralanan Hazine arazilerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Şenol Bal

Perşembe, 5 Eylül 2019

18 Temmuz 2019 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerindeki sel felaketinin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin

Faaliyeti İncele

Metin Ergun

Perşembe, 5 Eylül 2019

Muğla Çamköy su havzasında açılacak yeni kömür sahalarının bölgedeki su kaynaklarına olumsuz etkilerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Bedri Yaşar

Perşembe, 5 Eylül 2019

Samsun Şahin Dağları'nda yabancı bir firmaya altın arama ruhsatı verildiğine dair iddialara ilişkin

Faaliyeti İncele

Bedri Yaşar

Perşembe, 5 Eylül 2019

Samsun'un bazı ilçelerinin sel felaketi nedeniyle afet bölgesi kapsamına alınması talebine ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2019 yılları arasında Siirt ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Siirt ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Siirt ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Siirt ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilindeki hastane sayısına ve sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

Siirt ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin

Faaliyeti İncele

Mehmet Ali Çelebi

Çarşamba, 4 Eylül 2019

2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Faaliyeti İncele

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!