Parti Milletvekili Başlığı Tarih
CHP Burhanettin Bulut Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16/12/2019
CHP Turan Aydoğan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16/12/2019
AK Parti A. Nejat Koçer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16/12/2019
İYİ Parti T. Vural Çokal 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında Kanun Teklifi 14/12/2019
İYİ Parti Dursun Ataş Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14/12/2019
İYİ Parti Dursun Ataş Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14/12/2019
İYİ Parti A. Ahat Andican Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14/12/2019
CHP Ayhan Barut Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Hasan Baltacı Kastamonu İli Genelinde Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci ve Kastamonu Siyez Buğdayı Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Verilmesine Dair Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Fikret Şahin 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP İrfan Kaplan Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Murat Bakan 5661 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Utku Çakırözer 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Özkan Yalım Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/12/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 13/12/2019
CHP Ulaş Karasu 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP Bayram Yılmazkaya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP Turan Aydoğan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP Gamze Taşcıer 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP Utku Çakırözer 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP Özkan Yalım Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP Mahmut Tanal 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP Mahmut Tanal 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/12/2019
CHP H. Teoman Sancar 19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 05/12/2019
CHP H. Teoman Sancar Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 05/12/2019
CHP H. Teoman Sancar Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 05/12/2019
İYİ Parti Yasin Öztürk Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 05/12/2019
CHP M. Ali Çelebi 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP A. Mahir Başarır İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Gürsel Tekin Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Mahmut Tanal 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Bayram Yılmazkaya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP M. Ali Çelebi 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP M. Ali Çelebi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP M. Ali Çelebi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 04/12/2019
HDP S. Kemalbay Pekgözegü 4857 İş Kanunu ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Turan Aydoğan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Turan Aydoğan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Turan Aydoğan Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP S. Erdan Kılıç 5378 Sayılı ve 1/7/2005 Tarihli Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Abdurrahman Tutdere 22.03.1971 Tarih ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP K. Okyay Sındır Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP G. Biçer Karaca 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Murat Emir Belediye Kanununda, Pasaport Kanununda ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Mahmut Tanal 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
CHP Levent Gök 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasına Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
İYİ Parti T. Vural Çokal 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 02/12/2019
İYİ Parti İsmail Ok Gelir Vergisi Kanununda Değikşiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 02/12/2019
İYİ Parti İsmail Ok Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 02/12/2019
MHP A. Muhittin Taşdoğan 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
MHP Erkan Haberal Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Guadalajara Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması'na Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçırmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
CHP Tekin Bingöl Ankara İlinin Evren İlçesinin İsminin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 28/11/2019
HDP Zeynel Özen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27/11/2019
CHP S. Erdan Kılıç 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27/11/2019
CHP Ahmet Önal Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 27/11/2019
AK Parti A. Polat Düzgün Ankara İli Evren İlçesinin Adının Çıkınağıl Olarak Değiştirilmesine Dair kanun Teklifi 26/11/2019
CHP Cavit Arı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 25/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
İYİ Parti Yasin Öztürk Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 25/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
MHP Halil Öztürk Kastamonu İlinin Adının Gazikastamonu Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 22/11/2019
CHP Mahmut Tanal 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 22/11/2019

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!