Parti Milletvekili Başlığı Tarih
CHP Ensar Aytekin Balıkesir İli Edremit İlçesi Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 12/03/2020
İYİ Parti Lütfü Türkkan Uzman Erbaş Kanununda ve Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 12/03/2020
CHP Suzan Şahin Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun İle Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/03/2020
CHP Suzan Şahin Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 11/03/2020
CHP Murat Bakan Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 11/03/2020
CHP Murat Bakan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 11/03/2020
CHP Ö. Fethi Gürer Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 11/03/2020
CHP Özgür Özel Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/03/2020
CHP Özgür Özel Ereğli Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanuna Teklifi 11/03/2020
CHP Suzan Şahin Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 11/03/2020
CHP Fikret Şahin 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/03/2020
MHP Ümit Yılmaz 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 10/03/2020
CHP Suat Özcan Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 10/03/2020
CHP Suat Özcan Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 10/03/2020
CHP K. Okyay Sındır Cemevlerine İbadethane Statüsü Kazandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 10/03/2020
HDP Rıdvan Turan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 10/03/2020
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 10/03/2020
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 10/03/2020
AK Parti Mustafa Şentop Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 10/03/2020
MHP Ahmet Erbaş Çiftçilerin Kamu Bankaları ve Tarımsal Kredi Kooperatiflerine Kredi Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi 09/03/2020
MHP Tamer Osmanağaoğlu Motorlu Taşıtlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09/03/2020
MHP Tamer Osmanağaoğlu Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09/03/2020
MHP Ahmet Erbaş 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 326 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09/03/2020
MHP Hasan Kalyoncu Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09/03/2020
MHP İ. Ulvi Yönter Basın Kanunu ile Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09/03/2020
CHP Suat Özcan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 06/03/2020
CHP Murat Bakan Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 06/03/2020
İYİ Parti Hasan Subaşı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 05/03/2020
HDP D. Canbaz Kaya 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 05/03/2020
İYİ Parti M. Naci Cinisli Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 05/03/2020
CHP Çetin Arık 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 05/03/2020
CHP Zeynel Emre 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 05/03/2020
CHP Utku Çakırözer Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Teklifi 04/03/2020
CHP Utku Çakırözer 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Kanun Teklifi 04/03/2020
CHP Ulaş Karasu Sivas İlinde Tarım Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 04/03/2020
CHP Özgür Ceylan 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/03/2020
HDP Nuran İmir 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/03/2020
CHP Suat Özcan Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 04/03/2020
CHP Suat Özcan Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 04/03/2020
HDP Mensur Işık 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 03/03/2020
HDP S. Kemalbay Pekgözegü Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 03/03/2020
CHP Ayhan Barut Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 03/03/2020
CHP A. Haydar Hakverdi Ceza İnfaz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 03/03/2020
CHP Murat Emir Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunda Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Teklifi 02/03/2020
CHP S. Sera Kadıgil Sütlü Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 28/02/2020
CHP S. Sera Kadıgil Sütlü 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 28/02/2020
CHP Suzan Şahin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 28/02/2020
CHP Alpay Antmen 6831 Sayılı Orman Kanununun 91., 92., 93. ve 94. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 28/02/2020
HDP M. Danış Beştaş Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 27/02/2020
CHP S. Sera Kadıgil Sütlü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 27/02/2020
CHP Mürsel Alban İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 27/02/2020
CHP S. Sera Kadıgil Sütlü Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 26/02/2020
HDP Murat Sarısaç 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 26/02/2020
CHP Ö. Fethi Gürer İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 26/02/2020
CHP Abdurrahman Tutdere Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 26/02/2020
CHP Yüksel Özkan Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 26/02/2020
CHP M. Sezgin Tanrıkulu 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 26/02/2020
HDP M. Celadet Gaydalı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/02/2020
HDP M. Celadet Gaydalı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 25/02/2020
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 25/02/2020
AK Parti Mustafa Şentop İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu Tüzüğü ile Notaların Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 25/02/2020
CHP Suat Özcan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24/02/2020
MHP Hasan Kalyoncu İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 24/02/2020
MHP Hasan Kalyoncu Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 24/02/2020
CHP İrfan Kaplan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 24/02/2020
HDP Garo Paylan Tehlike Altındaki Dillerin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 24/02/2020
MHP M. Hidayet Vahapoğlu İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 24/02/2020
MHP Hasan Kalyoncu Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 24/02/2020
CHP Suat Özcan Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 21/02/2020
CHP Özcan Purçu 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi 21/02/2020
MHP Esin Kara Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/02/2020
CHP Ö. Fethi Gürer Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 19/02/2020

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!