Parti Milletvekili Başlığı Tarih
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasına Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 04/12/2019
İYİ Parti T. Vural Çokal 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 02/12/2019
İYİ Parti İsmail Ok Gelir Vergisi Kanununda Değikşiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 02/12/2019
İYİ Parti İsmail Ok Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 02/12/2019
MHP A. Muhittin Taşdoğan 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
MHP Erkan Haberal Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Guadalajara Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması'na Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçırmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 28/11/2019
CHP Tekin Bingöl Ankara İlinin Evren İlçesinin İsminin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 28/11/2019
HDP Zeynel Özen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27/11/2019
CHP S. Erdan Kılıç 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27/11/2019
CHP Ahmet Önal Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 27/11/2019
AK Parti A. Polat Düzgün Ankara İli Evren İlçesinin Adının Çıkınağıl Olarak Değiştirilmesine Dair kanun Teklifi 26/11/2019
CHP Cavit Arı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 25/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
İYİ Parti Yasin Öztürk Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 25/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25/11/2019
MHP Halil Öztürk Kastamonu İlinin Adının Gazikastamonu Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 22/11/2019
CHP Mahmut Tanal 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 22/11/2019
CHP M. Sezgin Tanrıkulu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi 22/11/2019
MHP Yaşar Karadağ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 21/11/2019
MHP Halil Öztürk 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 21/11/2019
Bağımsız Mustafa Yeneroğlu Türk Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 21/11/2019
MHP Sefer Aycan 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 21/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/11/2019
AK Parti A. Nejat Koçer Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 19/11/2019
CHP M. Sezgin Tanrıkulu 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18/11/2019
CHP M. Sezgin Tanrıkulu İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 18/11/2019
HDP Abdullah Koç Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18/11/2019
CHP Özcan Purçu Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 18/11/2019
AK Parti Efkan Âlâ Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18/11/2019
CHP M. Sezgin Tanrıkulu Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14/11/2019
CHP Müzeyyen Şevkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 14/11/2019
CHP Ensar Aytekin 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi 14/11/2019
CHP Ensar Aytekin Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14/11/2019
MHP Halil Öztürk 3/11/1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14/11/2019
MHP Halil Öztürk 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14/11/2019
CHP M. Sezgin Tanrıkulu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunuda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
BBP Mustafa Destici Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok 14.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok 14.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 13/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti ile Efta Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi 13/11/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmasın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi 13/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
CHP Yüksel Özkan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 13/11/2019
CHP A. Haydar Hakverdi Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/11/2019
CHP Veli Ağbaba Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 13/11/2019
CHP Veli Ağbaba Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi 13/11/2019
HDP Oya Ersoy 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 12/11/2019
İYİ Parti Lütfü Türkkan 26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bazı Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 12/11/2019
CHP Ulaş Karasu Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 11/11/2019
CHP Ulaş Karasu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 11/11/2019
CHP Ensar Aytekin 14.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/11/2019
MHP Tamer Osmanağaoğlu 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 07/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 07/11/2019
CHP M. Ali Çelebi 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 07/11/2019
CHP Süleyman Girgin Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 07/11/2019
CHP Ahmet Akın Elektrik Piyasası Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 07/11/2019
CHP Uğur Bayraktutan 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 07/11/2019
CHP M. Sezgin Tanrıkulu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 06/11/2019

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!