Parti Milletvekili Başlığı Tarih
CHP Barış Karadeniz 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop A400M Uçağının İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına Dair 1,2 Ve 3 Sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti Mustafa Şentop Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 02/10/2019
AK Parti F. Alpay Özalan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 30/09/2019
AK Parti F. Alpay Özalan Su Ürünleri Kanununda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi 30/09/2019
CHP Mahmut Tanal 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 30/09/2019
CHP Murat Bakan 29.08.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 30/09/2019
CHP Fikret Şahin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 27/09/2019
CHP G. Biçer Karaca 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 26/09/2019
CHP Ömer Fethi Gürer Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 26/09/2019
CHP Ömer Fethi Gürer Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 25/09/2019
İYİ Parti Lütfü Türkkan 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 24/09/2019
CHP Murat Bakan 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 24/09/2019
CHP Murat Bakan 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 24/09/2019
CHP Ulaş Karasu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 24/09/2019
AK Parti F. Alpay Özalan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 23/09/2019
CHP G. Biçer Karaca 19/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/09/2019
HDP M. Danış Beştaş Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/09/2019
CHP G. Akkuş İlgezdi Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/09/2019
CHP Murat Bakan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20/09/2019
CHP Murat Emir Çocuk Koruma Kanununda ve İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/09/2019
CHP Murat Bakan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20/09/2019
CHP Mahmut Tanal 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/09/2019
CHP Mahmut Tanal 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20/09/2019
MHP Halil Öztürk 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 19/09/2019
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 19/09/2019
CHP Fikret Şahin Balıkesir'e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi 19/09/2019
İYİ Parti Yasin Öztürk Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 19/09/2019
CHP Çetin Arık 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 17/09/2019
HDP Mahmut Toğrul Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri İle Kamu Görevinden Çıkarılan Barış Akademisyenlerinin Görevlerine İade Edilmelerine İlişkin Kanun Teklifi 17/09/2019
CHP Veli Ağbaba 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/09/2019
CHP Ç. Osman Budak 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/09/2019
CHP Utku Çakırözer Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16/09/2019
CHP M. Ali Çelebi 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16/09/2019
CHP M. Ali Çelebi 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/09/2019
CHP M. Ali Çelebi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakında Kanun Teklifi 16/09/2019
CHP Fikret Şahin 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi 16/09/2019
CHP G. Biçer Karaca 14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Kanun'un 25. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13/09/2019
CHP Gürsel Erol Kamusal Mekanların Adlandırılmasında "Kenan Evren" Adının Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Teklifi 13/09/2019
CHP Fikret Şahin Şehir Hastanelerinin Devletleştirilmesi ve 6428 Sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13/09/2019
CHP M. Ali Çelebi 6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13/09/2019
CHP M. Ali Çelebi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13/09/2019
CHP M. Ali Çelebi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13/09/2019
CHP M. Ali Çelebi 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13/09/2019
CHP Özgür Özel Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerle Görevlerinden Çıkarılan Bazı Kamu Görevlilerinin Görevlerine İade Edilmesine Dair Kanun Teklifi 11/09/2019
CHP Ulaş Karasu Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi 11/09/2019
CHP Mahmut Tanal 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/09/2019
CHP Mahmut Tanal 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11/09/2019
CHP Candan Yüceer 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 06/09/2019
CHP Çetin Arık 06.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 06/09/2019
CHP Tahsin Tarhan Beylikbağı Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 06/09/2019
CHP Murat Bakan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 06/09/2019
CHP Fikret Şahin Balıkesir İli Merkezinde Yapımı Süren Havalimanının İsminin Kuvâ-yi Milliye Havalimanı Olması Hakkında Kanun Teklifi 06/09/2019
CHP Mahmut Tanal 5553 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 06/09/2019
CHP Mahmut Tanal İnsan Haklarından Sorumlu Bakanlık Kurulması, Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi 06/09/2019
CHP Mahmut Tanal 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 06/09/2019
İYİ Parti İsmail Ok 14.06.1973 tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 05/09/2019
İYİ Parti İsmail Ok Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi 05/09/2019
CHP Gürsel Tekin Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi 04/09/2019
CHP Tahsin Tarhan 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Harçlar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 29/08/2019
CHP Erdoğan Toprak Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 29/08/2019
CHP Mahmut Tanal 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 29/08/2019
CHP Mahmut Tanal 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 29/08/2019
CHP Mahmut Tanal 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 29/08/2019

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!