Parti Milletvekili Başlığı Tarih
İYİ Parti Ümit Beyaz İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 21 milletvekilinin, telekomünikasyon ve internet servis sağlayıcılarının taahhüt sistemi yüzünden ortaya çıkan sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 15/11/2019
HDP M. Ruştu Tiryaki Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 20 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 15/11/2019
HDP Abdullah Koç Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 milletvekilinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasının önündeki engellerin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
İYİ Parti Feridun Bahşi Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin, suça sürüklenen çocukların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
İYİ Parti Feridun Bahşi Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin, ülkemizde sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
İYİ Parti Ayhan Erel Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 20 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
İYİ Parti Ayhan Erel Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 20 milletvekilinin, artan boşanma oranlarının sebeplerini tespit ve bu soruna karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizde asbest kullanılan alanların tespiti, asbestli materyallerin imhası sırasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
HDP M. Danış Beştaş Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, yargıda tutarsız kararlar verilmesini etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Özcan Purçu İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 22 milletvekilinin, Roman vatandaşların yaşadıkları barınma sorununun incelenerek bu sorunun çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Burcu Köksal Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 23 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların tüm boyutlarıyla incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, Tohma Çayı'nın kirlenmesine sebep olan unsurların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, son dönemde toplu intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, Türk Kızılayı'na ilişkin çeşitli iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, TEDAŞ'ın özelleştirilmesi sonucu Malatya ve çevresinde oluşan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, medyada yer alan nefret suçu içeren haberlerin tespiti ile bunların etkilerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, TSK bünyesindeki ölüm, yaralanma ve zehirlenmelerin sebeplerinin tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihleri arasında yaşanan saldırıların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
CHP Mahmut Tanal İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 milletvekilinin, FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen akademisyenlerin jüri üyeliğini yaptığı mülakatların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 14/11/2019
İYİ Parti T. Vural Çokal Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 19 milletvekilinin, İstanbul Yeni Havalimanı'nda paratoner olmamasının oluşturduğu tehlikelerin tespiti ve bu soruna ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
HDP Ebrü Günay Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların tüm boyutlarıyla incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
HDP Züleyha Gülüm İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Koncuk Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, sözleşmeli öğretmenlik modellerinin tüm boyutları ile araştırılarak yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti Ahmet Çelik İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ve 21 milletvekilinin, ihmali, vakitsiz ve zoraki normal doğumlara bağlı ortaya çıkan sorunların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti Yasin Öztürk Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 23 milletvekilinin, son dönemde siyanürle intihar olaylarında yaşanan artışın araştırılarak, siyanür ile benzeri zehirli maddelere ulaşmanın engellenmesi ve kontrolüne yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmamasının nedeninin tespit edilmesi ve bu sayımın sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, nadir hastalıklar konusunda ülkemizdeki tanı ve tedavi süreçlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, Balıkesir'de ihracat oranlarındaki gerilemenin nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
İYİ Parti İsmail Ok Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, Manyas Kuşgölü'nde meydana gelen kirliliğin ve kuraklığın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 milletvekilinin, çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/11/2019
HDP F. Kerestecioğlu Demir Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/11/2019
HDP Fatma Kurtulan HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, ekonomideki kötüye gidişin nedenlerinin tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/11/2019
CHP M. Ali Çelebi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, gazilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, il genel meclis üyelerinin sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP E. Gülizar Emecan İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve 22 milletvekilinin, İstanbul'da meydana gelebilecek olan olası bir depreme yönelik alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Burhanettin Bulut Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 21 milletvekilinin, kanser hastalığının tedavisinde ve ilaca ulaşma sürecinde ortaya çıkan sorunların araştırılarak, yaşanan sorunların önlenmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Ensar Aytekin Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 24 milletvekilinin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaşadığı sorunların tespit edilerek, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP A. Fazıl Kasap Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 22 milletvekilinin, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların incelenerek iş kazalarının önlenmesi için gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP A. Fazıl Kasap Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, miadı dolan aşıların tespit ve takibinin yapılamamasının ortaya çıkardığı kamu zararının tespiti ve bu durumun önüne geçilmesi için gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Metin İlhan Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve 22 milletvekilinin, Kırşehir'de turizmin geliştirilebilmesi için gereken hususların tespiti, bu konuda gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
MHP Esin Kara Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, suça sürüklenen çocukların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, İl Özel İdarelerinin kapatılmasının kırsal alanlarda yol açtığı sorunların belirlenmesi ve kırsal kalkınmanın hızlandırılabilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
HDP Garo Paylan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve 19 milletvekilinin, Varlık Vergisi yasasının oluşturduğu mağduriyetlerin tespiti ve mağdur olan kişilerin kayıplarının tazmini için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Serkan Topal Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 milletvekilinin, kamu personeli atamaları için yapılan sözlü mülakatların ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak bu sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Ahmet Akın Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 24 milletvekilinin, enerji kooperatifçiliğinin geliştirilmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Turabi Kayan Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 milletvekilinin, hayvancılık alanında yaşanan sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Turabi Kayan Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 23 milletvekilinin, çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
MHP Sefer Aycan Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, korumaya alınan çocuk bakımevlerinin durumunun araştırılması, yaşanan sorunların ve gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Uğur Bayraktutan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 19 milletvekilinin, Doğu Karadeniz'deki sel afetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
CHP Levent Gök Ankara Milletvekili Levent Gök ve 22 milletvekilinin, ülkemizde aşırı işlenmiş gıdaların tespiti ile gıda güvenliği sorunlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/11/2019
HDP G. Kılıç Koçyiğit Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Kürtlere ve Alevilere yönelik saldırıların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 07/11/2019
CHP Aysu Bankoğlu Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve 21 milletvekilinin, yurtdışına beyin göçünün nedenlerinin incelenerek bu göçün önlenmesine yönelik politikalar oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 07/11/2019
CHP Turan Aydoğan İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 23 milletvekilinin, ıspanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 07/11/2019
İYİ Parti Ayhan Erel Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 21 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 07/11/2019
HDP H. Saruhan Oluç HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasının meydana getirdiği sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
CHP Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, arı ölümlerinin nedenlerinin incelenerek ülkemizdeki arı varlığının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
CHP Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, tarım arazilerinin yok olmasını önleyebilmek için gerekenleri belirleyebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
CHP Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 20 milletvekilinin, sahte ve kaçak içki üretme ve tüketmeye sevk eden nedenlerin araştırılması, sahte içki tüketmeye bağlı ölümlerin tekrarlanmaması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
CHP Orhan Sümer Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 22 milletvekilinin, sanayi sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
CHP Atila Sertel İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 21 milletvekilinin, incir üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
HDP F. Kerestecioğlu Demir Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, nafaka konusunda sorunların tespit edilerek alınacak önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
CHP G. Biçer Karaca Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 milletvekilinin, Kozak Yaylası'nda yer alan altın madeni işletmesinin, çam fıstığı üretimine etkilerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
HDP H. Saruhan Oluç HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, IŞİD terör örgütü tarafından zorla alıkonulan ve Türkiye'ye getirilen kadın ve çocukların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
CHP Haydar Akar Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, 2007'de meydana gelen Isparta uçak kazası ve Türkiye'deki toryum rezervlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019
İYİ Parti Lütfü Türkkan İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Sayıştay'ın raporlarında yer alan usule uygun olmayan harcama iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/11/2019

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!