Parti Milletvekili Başlığı Tarih
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ailenin çocukların eğitim sürecine katılımını artırmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/03/2020
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ilaç sanayisinde yaşanan sorunların tespit edilerek katma değeri yüksek ilaç üretiminin sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/03/2020
CHP M. Ali Çelebi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, Türk Sivil Havacılığının yaşadığı sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm önerileri belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP M. Ali Çelebi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, askeri sağlık sisteminde yaşanan sorunların tespit edilerek askeri hastanelerin tekrar açılması için bir yol haritası belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Bedri Serter İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 19 milletvekilinin, Türkiye'de kan bağışlarının toplanmasına ve verilerin yurt dışına gönderilmesine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Bedri Serter İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, Suriyeli düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Bedri Serter İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, İzmir'in suya ilişkin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Süleyman Girgin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 21 milletvekilinin, silikozis maruziyetinin ve buna bağlı gelişen meslek hastalıklarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Süleyman Girgin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, Türkiye'den beyin göçünün sebeplerinin araştırılarak hükümet sisteminin bu olgu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Süleyman Girgin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları iş hacmi ve talep daralmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Süleyman Girgin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, otizmli bireylerin eğitim ve sağlık hizmeti almadaki yaşadığı sorunlara karşı çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Süleyman Girgin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 21 milletvekilinin, taksici esnafının sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Burhanettin Bulut Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 20 milletvekilinin, ekonomik durum nedeniyle artan intihar vakalarının araştırılarak gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ayhan Barut Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 21 milletvekilinin, bireysel silahlanmadaki artışın engellenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ayhan Barut Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 21 milletvekilinin, HIV/AIDS'im kontrolü ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ensar Aytekin Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, artan yoksulluk ve gelir adaletsizliği olgularının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ensar Aytekin Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 23 milletvekilinin, emeklilerin yaşadıkları tüm sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ensar Aytekin Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, yerli tohum üretiminin önündeki engellerin belirlenmesi ve gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ensar Aytekin Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, tarımsal kooperatifçiliğin sorunlarının araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP A. Mahir Başarır Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve 21 milletvekilinin, son dönemde yaşanan intihar olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, okul öncesi, lise ve yükseköğrenimde yaşanan sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, eğitime ilişkin çeşitli hususların araştırılarak bu hususlara ilişkin alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP K. Okyay Sındır İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 22 milletvekilinin, gıda üretiminde yapılan taklit, tağşiş ve hilelerin araştırılması ve bunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP K. Okyay Sındır İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 22 milletvekilinin, fidancılık sektörünün geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP K. Okyay Sındır İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 22 milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörlerinde yaşanan sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Erkan Aydın Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 21 milletvekilinin, doğalgaz fiyatlarının dünyada düşmesine rağmen Türkiye'de artmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Turabi Kayan Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 milletvekilinin, Istranca Dağları'nda yapılan çeşitli projelerin etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Ç. Osman Budak Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, yeni tip koronavirüsün ülke turizmine etkilerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de meydana gelen mülteci ölümlerinin nedenlerinin tespit edilerek göçmen kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
CHP Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, devlet bakım ve korumasında yer alan çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 12/03/2020
HDP Oya Ersoy İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin gerçek boyutunun ortaya çıkarılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/03/2020
HDP Oya Ersoy İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin kredi ve diğer girdi maliyetlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/03/2020
CHP Lale Karabıyık Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve 20 milletvekilinin, kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/03/2020
CHP S. Sayek Böke İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 20 milletvekilinin, yeni tip koronavirüsün iş ve işçi sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/03/2020
İYİ Parti Lütfü Türkkan İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, TSK bünyesinde görev yapan sözleşmeli askeri personelin özlük haklarında iyileştirmesi yapılması ve sorunlarının giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/03/2020
MHP Olcay Kılavuz Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 22 milletvekilinin, Mersin'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
MHP Olcay Kılavuz Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 22 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
MHP Olcay Kılavuz Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 22 milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin tespit edilerek bu sorunun çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
HDP Semra Güzel Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, Çin'de ortaya çıkan corona virüsünden korunmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
CHP Mürsel Alban Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 20 milletvekilinin, Fethiye Körfezi'nde meydana gelen kirliliğinin sebeplerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
HDP Kemal Bülbül Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve 19 milletvekilinin, corona virüsü nedeniyle turizm sektöründe yaşanan mağduriyetlerin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
HDP Kemal Bülbül Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve 19 milletvekilinin, 12-13 Mart 1995 tarihinde Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
MHP M. Baki Ersoy Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin tarımsal kredi borçlarına yönelik sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
CHP J. Nur Süllü Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve 20 milletvekilinin, şehir planlamasında ve kentsel mekân düzenlemelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin düzeyinin tespit edilerek kadınların yaşadığı sorunların çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
MHP Esin Kara Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, ülkemizde satılan şekerli meşrubatların içerdikleri şeker oranının azaltılabilmesi için gerekli koşulların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
MHP Sefer Aycan Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, çevre sağlığının durumunun tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/03/2020
HDP S. Kemalbay Pekgözegü İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 09/03/2020
MHP Hasan Kalyoncu İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliği sonucu ülkemizde yaşanan tarımsal ürün desen değişiminin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 09/03/2020
HDP G. Kılıç Koçyiğit Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, Dormofol kullanımı sonucu yaşandığı iddia edilen olayların araştırılması ve varsa sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, Orak hücre anemisi ve Akdeniz anemisi hastalarının kullandıkları ilaca ulaşmada yaşanan zorlukların tespit edilerek ilaç temininin kolaylaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
HDP Muazzez Orhan Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 19 milletvekilinin, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yapılan çığ tünellerinin ihale ve yapım süreçlerine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
HDP Züleyha Gülüm İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, kamu çalışanı kadınların ayrımcılık, şiddet ve mobbing başta olmak üzere maruz kaldıkları haksız durumların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP A. Fazıl Kasap Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 24 milletvekilinin, olası bir depreme karşı Kütahya'da ve çevresindeki illerde meydana gelebilecek hasarların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Özgür Karabat İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve 21 milletvekilinin, emeklilerin ekonomik olarak yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Mahir Polat İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 19 milletvekilinin, İdlib'de askerlerimize yapılan saldırı sonrası internette ve sosyal ağlarda erişimin yavaşlamasının sebebinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
MHP Hasan Kalyoncu İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, şehir parkları ve millet bahçelerinde yapılan bitkilendirme ve sulama çalışmalarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
MHP Hasan Kalyoncu İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliği sonucunda ülkemizde görülen istilacı organizma türlerinin ve patojenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
MHP Hasan Kalyoncu İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliğinin ülkemizdeki endemik türlere etkisinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
MHP Hasan Kalyoncu İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliği sonucunda kentsel alanların maruz kalabileceği afetler göz önünde bulundurularak dayanaklı kentlerin oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Gamze Taşcıer Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 24 milletvekilinin, televizyon dizilerindeki şiddetin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, ülkemizde bulunan milli park, tabiat parkı ve tabiat anıtlarının mevcut durumunun izlenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
HDP F. Kerestecioğlu Demir Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, üniversitelerde öğrencilere yönelik baskı ve hak ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
HDP D. Dilan Taşdemir Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 19 milletvekilinin, kadınların yaşadığı her türlü şiddet, baskı, ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı etkin mücadele yollarının araştırılarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
HDP Ali Kenanoğlu İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve 20 milletvekilinin, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak bu kirliliğin insan sağlığı ve deniz canlıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Murat Emir Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 milletvekilinin, HIV ve AIDS vakalarında yaşanan artışın sebeplerinin tespit edilerek toplumsal farkındalığın artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Murat Emir Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 milletvekilinin, karşılıksız çek keşide etmek sebebiyle alınan hapis cezası dışındaki seçeneklerin araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Candan Yüceer Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin, toplumda aşı karşıtlığının artması sorununa yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve aşı bilincinin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Levent Gök Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, çocukların ve gençlerin bilinçli internet ve sosyal medya kullanımlarının sağlanması ile siber zorbalıktan korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Tekin Bingöl Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020
CHP Ulaş Karasu Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 20 milletvekilinin, mevsimlik işçilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/03/2020

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!