Parti Milletvekili Başlığı Tarih
HDP Mensur Işık Muş Milletvekili Mensur Işık ve 19 milletvekilinin, sokağa çıkma yasağının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların giderilmesi için gerekenlerin tespiti ve sokağa çıkma yasağına ilişkin yasal mevzuatın vatandaşlar lehine düzenlenmesinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Yıldırım Kaya Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve 23 milletvekilinin, mahkum ve tutukluların istemleri dışında ailelerinden uzak cezaevlerine nakledilmesinin yarattığı sorunlar ve bu sorunlara dönük alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Gamze Taşcıer Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 22 milletvekilinin, ülkemizin hava sahası kullanım ücretinin düşük tutulmasının nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ali Öztunç Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve 22 milletvekilinin, rektör atamalarında liyakatin esas alınmadığı iddialarının araştırılması, mevcut rektör atamalarının doğurduğu sonuçların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Yüksel Özkan Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 19 milletvekilinin, bitkisel veya destekleyici ürün olarak satılan maddelerin yol açtığı sağlık sorunlarının tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, bakliyat üretiminin azalmasının sebeplerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, yerel basının sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, ülkemizde patates tohumculuk üretim sisteminin ve laboratuvar alt yapısının oluşturulması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, patates üretiminde planlama eksikliğinden kaynaklanan sorunların belirlenmesi ve bu soruna dönük çözüm yollarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ö. Fethi Gürer Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Çiftçi Malları Koruma Kanunu kapsamında yapılan düzenleme eksikliklerinin tespiti ve bu kanunun uygulanmasına dönük bir başkanlık oluşturulması için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP S. Sayek Böke İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 22 milletvekilinin, asgari ücretin yaşanabilir standartlarda ve doğru tespit edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 13/12/2019
CHP Ulaş Karasu Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 22 milletvekilinin, KYK yurtlarının koşullarının incelenmesi, sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/12/2019
CHP M. Ali Çelebi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 20 milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve ortaya çıkan sorunlara yönelik gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/12/2019
CHP M. Ali Çelebi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki spor federasyonlarının gözden geçirilmesi, federasyonlardaki sorunlu alanlara yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/12/2019
CHP Bedri Serter İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 21 milletvekilinin, genç işsizliğin araştırılması, neden olduğu sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 11/12/2019
HDP Nuran İmir Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve 19 milletvekilinin, Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde yaşam hakkı ihlalleri gerçekleştiğine ilişkin iddiaların incelenerek bu konuda yürütülen soruşturmaların adil ve şeffaf yürütülmesinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/12/2019
CHP Yüksel Özkan Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 20 milletvekilinin, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde Türk Kızılayı'nın uygulamalarının yol açtığı sorunların belirlenmesi ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/12/2019
CHP Okan Gaytancıoğlu Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 21 milletvekilinin, dahili işleme rejiminin ithalat rakamlarına ve ülke ekonomisine etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 11/12/2019
CHP Levent Gök Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, ülkemizde ilaç ve biyoteknoloji yatırımlarının artması için gerekenlerin belirlenmesi ve ilaçta dışa bağımlılığın yol açtığı sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 11/12/2019
HDP Züleyha Gülüm İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, göçmen ve mültecilerin sorunlarının tespiti ve bu sorunlara yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/12/2019
İYİ Parti İsmail Koncuk Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İyilik Okulu Projesi kapsamında Önder ve Deniz Feneri Dernekleri'yle imzalanan protokolün oluşturabileceği olası sorunların değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/12/2019
İYİ Parti İsmail Koncuk Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okulda sözleşmeli öğretmenlere okul müdürü tarafından baskı yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/12/2019
HDP M. Danış Beştaş Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, insan hakları ihlallerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/12/2019
İYİ Parti A. Ahat Andican İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican ve 21 milletvekilinin, Kanal İstanbul projesinin siyasi ve çevresel açıdan kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/12/2019
CHP Cengiz Gökçel Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 20 milletvekilinin, Mersin'e yapılması planlanan polipropilen üretim tesisinin çevreye ve halk sağlığına etkilerinin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 09/12/2019
CHP Ahmet Akın Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 milletvekilinin, enerji verimliliği ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların incelenmesi ve aksayan yönlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 09/12/2019
CHP Ç. Osman Budak Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, blokchain teknolojisine dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 09/12/2019
HDP F. Kerestecioğlu Demir Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, haklarında soruşturma başlatılan vatandaşların elektronik cihazlarına el koyulması uygulamalarında usulsüzlükler yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 06/12/2019
CHP Bedri Serter İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, gıda mühendislerinin yaşadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
CHP Bekir Başevirgen Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve 21 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
CHP Deniz Yavuzyılmaz Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 38 milletvekilinin, Ermenistan'da faaliyet gösteren Metsamor Nükleer Güç Santralinin oluşturduğu olası tehlikelerin tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizin su politikalarını tespit etmek ve kuraklıkla mücadelede alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, FATİH Projesi kapsamındaki uygulamaların incelenerek proje sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, kamuda çalışan geçici işçilerin yaşadıkları sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
İYİ Parti Arslan Kabukcuoğlu Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, firmaların ar-ge faaliyetlerini artırarak katma değerli ve rekabet gücü yüksek ürünler üretebilmeleri için gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
MHP Esin Kara Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Tuz Gölü ve çevresinde yaşanan kirlilik sorununun sebeplerinin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
MHP Sefer Aycan Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu madde ticareti sorununun tüm yönleriyle araştırılması uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 04/12/2019
HDP Tayip Temel Van Milletvekili Tayip Temel ve 19 milletvekilinin, 1994 yılında Özgür Ülke gazetesine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 03/12/2019
HDP Musa Piroğlu İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 03/12/2019
HDP G. Kılıç Koçyiğit Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 03/12/2019
HDP Nuran İmir Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve 19 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 03/12/2019
HDP M. Ruştu Tiryaki Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 03/12/2019
HDP M. Danış Beştaş Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 03/12/2019
HDP Rıdvan Turan Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde bulunana bebek ve çocukların yaşadıkları sorunların belirlenerek, bu sorunların çözümüne yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 03/12/2019
CHP A. Mahir Başarır Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve 26 milletvekilinin, FETÖ yargılamalarında adaletsizlikler olduğu, FETÖ ile iltisaklı bazı iş adamlarının adalete uygun olmayan şekillerde tahliye edildiklerine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 02/12/2019
HDP F. Kerestecioğlu Demir Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 02/12/2019
CHP İ. Özden Kaboğlu İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ve 24 milletvekilinin, insan hakları ihlallerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 02/12/2019
HDP Mensur Işık Muş Milletvekili Mensur Işık ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 02/12/2019
HDP Zeynel Özen İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve 19 milletvekilinin, Alevilere yönelik saldırı ve tehditlerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 02/12/2019
CHP Alpay Antmen Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve 23 milletvekilinin, 24 Kasım 2019 günü gerçekleştirilen arabulucuk sınavına ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 28/11/2019
CHP Mahir Polat İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 23 milletvekilinin, Ödemiş ilçesi ve çevresindeki kestane üretimindeki rekolte düşüşünün sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 28/11/2019
CHP Ednan Arslan İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve 20 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 27/11/2019
CHP Murat Bakan İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, kütüphaneciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi için yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 27/11/2019
CHP Utku Çakırözer Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 22 milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak koruma mekanizmalarının yeterliliğinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 27/11/2019
MHP Olcay Kılavuz Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 19 milletvekilinin, limon üreticilerinin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
HDP Semra Güzel Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki işsizlik sorunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
HDP Hüseyin Kaçmaz Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, kayyum atanan belediyelerde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
HDP Hüseyin Kaçmaz Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, Sakarya'nın Karasu ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişinin öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
MHP Tamer Osmanağaoğlu İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
MHP Tamer Osmanağaoğlu İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
MHP Esin Kara Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, sanayi sektöründeki ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve genç işsizliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
MHP Esin Kara Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, köyden kente göçün ve bu olgunun şehirlerde yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
HDP M. Danış Beştaş Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
HDP M. Danış Beştaş Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
MHP Sefer Aycan Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, üniversiteye giriş sistemiyle ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 26/11/2019
Bağımsız T. Vural Çokal Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 19 milletvekilinin, kamuoyuna yansımayan intihar olaylarının ve siyanürle meydana gelen ölümlerin psikolojik ve sosyolojik nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 25/11/2019
Bağımsız T. Vural Çokal Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 20 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 25/11/2019
HDP Şevin Coşkun Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 19 milletvekilinin, medyanın kullandığı dilin kadına yönelik şiddet üzerindeki etkilerinin incelenerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 25/11/2019
HDP G. Kılıç Koçyiğit Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Türkiye'deki göçmen kadınların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 25/11/2019
HDP Semra Güzel Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 25/11/2019
CHP Ayhan Barut Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 20 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin tüm boyutlarıyla araştırılarak bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 25/11/2019

Bülten

Haberdar kalmak ve ilerleyen günlerde TBMM 27. dönem milletvekilleri hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bültenimize kayıt olun!